Waluty i płatności

I. Ceny Produktów i koszty dostawy

 1. Ceny Asortymentu zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny Asortymentu zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie obejmują kosztów transportu i dostawy Produktu. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Formularza Zamówienia obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówienia i mogą obejmować oferty promocyjne albo dodatkowe rabaty aktualizowane po wpisaniu kodu rabatowego. Kody promocyjne wyświetlane są na stronie w formie banneru lub podawane są w Newsletterze. Promocja realizuje się po wpisaniu aktualnego kodu promocyjnego. Akcje promocyjne dotyczą Klientów indywidualnych i nie obowiązują w odniesieniu do Zamówień hurtowych.
 4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 5. Asortyment podlega sprzedaży według ceny obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny Produktu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Koszty dostawy Produktu zostaną uwzględnione na paragonie fiskalnym albo na fakturze VAT wystawianych do Zamówienia zgodnie z postanowieniami części V ust. 7 Regulaminu.

II. Płatności

 1. Przy składaniu Zamówienia Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród następujących dostępnych metod płatności:
  1. płatność z góry (przedpłata) w jednym z następujących systemów płatności akceptowanych przez Sklep:
   a) przelew tradycyjny – płatność wykonywana w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;b) przelew elektroniczny – płatność wykonywana z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line, w tym za pomocą Paynow systemu prowadzonego przez mBank S.A., to prosimy o wskazanie w tym miejscu w regulaminie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa KRS 0000025237, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-021-50-88, kapitał zakładowy, stan na 01.01.2021 r., 169.468.160 złotych, wpłacony w całości.
  2. płatność gotówką za pobraniem
 1. Każda płatność zrealizowana przez Klienta do momentu wysłania przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, stanowi przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny Produktów objętych Zamówieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia specyfikacji Zamówienia, o której mowa w części V ust. 4 Regulaminu.
 3. W przypadku wybranego Asortymentu Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za Zamówienie.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient będący Konsumentem może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.