Dostawa Produktu

 1. Dostawa Produktu realizowana będzie w sposób wybrany przez Klienta. Dostępne opcje dostawy to przesyłka kurierska realizowana przez In-post Sp. z o.o. (w tym do Paczkomatów) lub za pomocą Orlen Paczki realizowanej przez „RUCH” S.A. oraz odbiór osobisty.
 2. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Polski.
 4. Koszt dostawy Produktu jest podawany podczas składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy Produktu, opłacane są przez Usługobiorcę przy opłacaniu Zamówienia.
 6. Klient otrzymuje na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji lub wskazany w procesie składania Zamówienia bez Rejestracji informację o tym, że zamówiony Produkt został wysłany wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu dostawy.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca zapewnia dostarczenie zamówionego Produktu należycie zapakowanego w warunkach zapewniających jego integralność, jakość oraz bezpieczeństwo stosowania.
 8. Klient może odebrać zamówiony Produkt bezpłatnie w Centrum Medycznym Hipokratesa, ul; Kolorowa 4, 20-802 Lublin, w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 18.00.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane odmową przyjęcia przesyłki albo podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.
 10. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego Produktu. W przypadku, gdy przesyłka zawierająca zamówiony Produkt nie może zostać poprawnie doręczona z przyczyn obciążających Klienta (w szczególności z powodu podania błędnego adresu dostawy lub odmowy przyjęcia przesyłki), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami kolejnej dostawy Produktu w wysokości i na zasadach określonych przy składaniu Zamówienia.
 11. Przy odbiorze Produktu Klient powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia opakowania Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Produkt wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.